fen ve teknoloji ve madde ile ilgili sorular

 

SORULAR


S- 1) Atomun yapısını oluşturan tanecikler nelerdir?

S- 2) Atomun çekirdeğini hangi hangi tanecikler oluşturur?

S- 3) Atomun kütlesi neresinde toplanmıştır?

S- 4) Çekirdek yükünü hangi tanecik belirler?

S- 5) 2 protonu bulunan helyum atomunun çekirdek yükü kaçtır?

S- 6) Nötr atom neye denir?

S- 7) Çekirdeğinde 20 proton bulunan nötr kalsiyum atomunun kaç tane elektronu bulunur?

S- 8) Sürtünme ile elektron kaybeden bir cisimde hangi yükler azalmış olur?

S- 9) Atomların yüklenmesine sebep olan hareketli tanecikler hangileridir?

S-10) Çekirdekteki proton sayısı her elementte aynı mıdır?

S-11) Bir elementin cinsini hangi tanecik sayısı belirler?

S-12) Nötr bir atomdan hangi yollarla elektron koparılabilir?

S-13) Element neye denir?

S-14) Elementlerin temel özellikleri nelerdir?

S-15) İzotop atom neye denir?

S-16) Hidrojenin izotopları nelerdir?

S-17) Karbonun izotopları nelerdir?

S-18) En fazla izotopu olan element hangisidir?

S-19) İzotop atomların hangi özellikleri aynıdır?

S-20) Aşağıda verilen sembolün sol üst ve sağ alt köşesindeki harfler, elementin hangi numaralarını gösterir?

  

S-21) Bir elementin atom numarasını neler belirler?

S-22) Bir elementin kütle numarasını neler belirler?

S-23) Nötr = Nötral atom neye denir?

S-24) Yüksüz atomun atom numarası, ayrıca hangi taneciğin sayısını verir?

S-25) Atomların kütlelerini belirtmek için kullanılan birim nedir, nasıl gösterilir?

S-26) 1 a.k.b. nedir?

S-27) Bir elementin doğada bulunan izotoplarının karışımdaki yüzde oranlarının toplamı neye eşittir?

S-28)    elementinin elektron ve nötron sayısını hesaplayınız.

S-29) 19 p ve 20 n taneciği bulunan bir elementin kütle ve atom numarasını hesaplayınız.

S-30) Nötron sayısı, proton sayısından 1 fazla olan X elementinin nötr halde 15 elektronu varsa, kütle numarası kaçtır?

S-31) Nötron sayısı, proton sayısından 10 fazla olan X elementinin kütle numarası 80 ise, atom numarası kaçtır?

S-32) 20 proton, 20 nötron ve 20 elektron bulunan bir element atomunun çekirdek yükü kaçtır?

S-33) Yüksüz atomunda 42 elektron, 54 nötron bulunan X elementinin atom ve kütle numarasını hesaplayıp, sembol üzerinde yerlerine yazarak gösterin.

S-34) Bileşik nedir?

S-35) Bileşiğin özellikleri nelerdir?

S-36) Demir tozu ve kükürtten bileşik elde etmek için ne yapmalıyız?

S-37) Suyun, elementlerine ayrışmasını deneyle açıklayınız?

S-38) Suyun ayrışması ile elde edilen gazların hacimlerini ve kimyasal özelliklerini karşılaştırınız.

 S-39) Aşağıda verilenlerin hangileri bileşiktir?

        * Hava                   * Gümüş                         * Yemek tuzu

        * Tuzlu su              * Su                                * Amonyak

S-40) Molekül neye denir?

S-41) Aynı cins atomlardan oluşmuş üç molekül formülü yazınız.

S-42) Farklı cins atomlardan oluşmuş üç molekül formülü yazınız?

S-43) Molekül yapılı bileşiklere üç örnek veriniz.

S-44) İyonik yapılı bileşiklere üç örnek veriniz.

S-45) Aşağıda verilen moleküllerin formüllerini yazınız.

        * Hidrojen molekülü

        * İyot molekülü

        * Oksijen molekülü

        * Klor molekülü

        * Amonyak molekülü

S-46) Çözelti neye denir?

S-47) 1 su bardağı su ile 1 çay kaşığı tuzdan oluşan su çözeltisi için, aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

         * Çözeltinin görünüşü nasıldır?

         * Bekletilirse çökelme olur mu?

         * Çözelti, süzme ile ayrılır mı?

         * Çözelti içindeki maddeler, duyu organları ile tanınabilir mi?

S-48) Çözelti kaç kısımdan oluşur?

S-49) Aşağıda çözücüsü ve çözünenin türü belirtilen çözeltilere örnek veriniz.

        Çözücü       +               Çözünen         =        Çözelti

        Sıvı                              Sıvı

        Sıvı                              Gaz

        Gaz                              Gaz

        Sıvı                               Katı

        Katı                               Katı

S-50) Seyreltik çözelti neye denir?

S-51) Derişik çözelti neye denir?

S-52) Çözünme neye denir?

S-53) 10 gr şeker ve 10 gr tuz, aynı sıcaklıktaki aynı miktar suların içine atılıp karıştırılıyor. Şeker ve tuzun su içinde dağılması farklılık gösterir mi? Açıklayınız.

S-54) Tuzlu suyun elektrik akımını iletip, şekerli suyun iletmemesi nasıl açıklanabilir?

S-55) Bir çözeltinin elektrik akımını iletmesi için, çözeltide bulunması gereken nedir?

S-56) Çözünürlük neye denir?

S-57) 100 gr suyun 20°C sıcaklıkta çözebileceği en fazla tuz miktarı 35-36 gr'dır. Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.

         * 20°C'de 100gr su içine, 40 gr tuz ilave edilirse ne olur? Elde edilen çözelti, nasıl çözeltidir?

         * 60°C'de 100 gr su içine, 40 gr tuz ilave edilirse ne olur? Elde edilen çözeltide çökelme olur mu?

         * Sıcaklık, çözünürlüğü nasıl etkiler?

         * Aynı sıcaklıktaki eşit miktardaki sulara, eşit miktarlarda tuz ve yemek sodası katılırsa çözünürlükleri aynı mı olur?

         * Çözünürlük maddeler için ayırt edici özellik midir?

S-58) Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir?

S-59) Çözünme hızına etki eden faktörler nelerdir?

S-60) Doymuş çözelti neye denir?

S-61) Doymuş çözeltiyi seyreltmek için ne yapılmalıdır?

S-62) Seyreltik çözeltiyi derişik hale getirmek için ne yapılmalıdır?

S-63) % 10'luk 500 gr tuzlu su, aşağıda belirtilen işlemler sonucunda A, B, C çözeltileri elde ediliyor. Bu çözeltileri seyreltikliklerine göre sıralayınız.

         * A çözeltisi: Verilen çözeltiden 40 gr su buharlaştırılıyor.

         * B çözeltisi: Verilen çözeltiye 100 gr su ilave ediliyor.

         * C çözeltisi: Verilen çözeltiye % 20'lik 10 gr tuzlu su ilave ediliyor.

S-64) % 40'lık 400 gr tuz çözeltisine, 400 gr su ilave edilirse oluşan yeni çözeltinin %'si ne olur?

S-65) 10°C'de 100 gr su 25 gr katı bir maddeyi çözüyor. Aynı sıcaklıkta 500 gr suda doymuş bir çözelti hazırlamak için, bu katıdan kaç gram gereklidir?

S-66) Canlılığımızın devamı için gereken enerjiyi nasıl sağladığımızı açıklayın.

S-67) Aşağıdaki kimyasal reaksiyonları, Kütle Korunumu Kanunu'na göre tamamlayınız.

         * Al + HCl            AlCl + ..................................

         * Ca(OH)2 + CO2            CaCO3 + ....................

         * H2SO4 + Ca(OH)2            .............. + .............

         * NH3 + Cl2            N2 + ..............

         * CaCO3 + 2HCl           CaCl2 + H2O + ..............

S-68)           2H2O           2H2 + O2     ( H = 1, O = 16 )

         Yukarıda verilen kimyasal reaksiyon denklemine göre 180 gr suyun elektrolizi ile;

         * Kaç gram oksijen gazı oluşur?

         * Kaç gram hidrojen gazı oluşur?

S-69) 132 gram karbon dioksit gazı oluşması için kaç gram kalsiyum karbonat ayrışmalıdır?

S-70) Canlılığın devamı için gerekli enerjiyi nasıl sağladığımızı açıklayın.

S-71) Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, elementler kaç ana gruba ayrılır?

S-72) Metal neye denir?

S-73) 5 tana metalin sembolünü ve ismini yazınız.

S-74) Metaller birbiriyle bileşik oluşturur mu? Açıklayınız.

S-75) Metal bileşiklerinde, genellikle hangi çeşit iyon oluşur? Niçin?

S-76) Oda sıcaklığında sıvı halde olan metal hangisidir?

S-77) Alaşım nedir?

S-78) Aşağıda alaşımları oluşturan metalleri yazınız.

         * Lehim .........................

         * Tunç ............................

         * Pirinç ..........................

S-79) Ametal neye denir?

S-80) 5 tane ametalin sembolünü ve ismini yazınız.

S-81) Ametaller, hangi çeşit elementlerle bileşik yapabilirler?

S-82) Ametaller, metallerle oluşturdukları bileşiklerinde hangi çeşit iyon haline geçerler?Niçin?

S-83) Ametallerin, metallerle oluşturdukları bileşiklere 3 örnek veriniz.

S-84) Ametallerin, ametallerle oluşturdukları bileşiklere 3 örnek veriniz.

S-85) Bileşik oluşturmama eğiliminde olan elementlere, ne ad verilir?

S-86) Bir elementin elektron dizilişine göre, metal mi yoksa ametal mi olduğunu nasıl anlarız?

S-87) Periyodik cetvel neye denir?

S-88) İlk periyodik cetveli kim oluşturmuştur?

S-89) Bugün kullanılan periyodik cetvelde elementler neye göre dizilmiştir? Açıklayınız.

                                                                                                                                                      

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !